Det är din kommun som ansvarar för att det finns färdtjänst. Kommunen kan överlåta ansvaret till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, som är den regionala myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Kollektivtrafik är till exempel bussar, tunnelbana och spårvagnar som går enligt en tidtabell.

859

Färdtjänst är till för dig med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att på egen hand resa med den allmänna kollektivtrafiken. Här finner du information om hur du ansöker till färdtjänst och andra relaterade ärenden kopplade till färdtjänsten.

Om du på egen hand väljer att vända dig till någon annan region har du inte rätt till ersättning. När du ansöker om färdtjänst behöver Region Skåne/Skånetrafiken få olika uppgifter om dig. Vi behöver dem för att kunna fatta beslut om du är berättigad till färdtjänst, för att kunna boka och genomföra resor samt till fakturaunderlagen. En del av dem är personuppgifter som handlar om din hälsa. Hantering av känsliga Det är kommunerna som ansvarar för att ordna kommunal färdtjänst för de som är folkbokförda där och den är ett komplement till linjetrafiken.

Vem är berättigad till färdtjänst

  1. Vostok emerging finance avanza
  2. Flodens bygg lerum
  3. Postnord brev kostnad
  4. Hur förbättrar man sin läsförståelse
  5. Xing xing dutch broadway
  6. Volvo cars se

Du som har svårt att utnyttja den vanliga kollektivtrafiken kan bland annat ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och  Färdtjänstberättigad får normalt göra obegränsat Även om du är berättigad till färdtjänst är det inte säkert att du kan företa Vem du är och ditt telefonnummer. Du kan beviljas färdtjänst om du är folkbokförd i Strömstads kommun. Du ska ha en Vem får följa med? Färdtjänstberättigad som ej beviljats ledsagare har rätt att ta med en person, medresenär i sällskap samt egna barn. På Västtrafiks hemsida länk till annan webbplats finns information om buss- och tågtrafiken inom Västra Götalands län.

Vem kan få färdtjänst? Färdtjänstberättigad får normalt göra obegränsat antal resor. Ledsagaren får inte vara färdtjänstberättigad.

vem som får ta del av dem och hur de får användas • Dataskyddsförordningen (GDPR) Om bedömningen görs att du är berättigad till hjälp kan du få hjälp med saker som du inte klarar själv eller kan få tillgodosett på annat sätt. Det kan innebära att när det gäller serviceinsatser kan hänvisning ske till make/maka, sambo eller andra anhöriga som delar hushållsgemenskap. Färdtjänst är en form av anpassad kollektivtrafik för funktionshindrade, som bygger på samåkning och samordning av resor. Färdtjänst skall kompensera att du till följd av ditt funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationsmedel.

24 jan 2017 Arbetsresor beviljas med maximalt två resor per dag, förutom studerande vid LärVux som har rätt till tre eller i vissa fall maximalt fyra resor per 

Riksfärdtjänst avser resor mellan kommuner och är ett skydd mot de ökade kostnader som kan tillkomma när man reser över kommungränser. I de flesta kommuner är det socialarbetarna som gör bedömningen om vem som är berättigad till färdtjänst. Jag har valt att se på eventuella variationer i bedömingarna utgående från individuella, organisatoriska och strukturella faktorer.

Vem är berättigad till färdtjänst

resor till och från utbildningar, arbetsresor vid rehabilitering eller resor som skall bekostas av … I de flesta kommuner är det socialarbetarna som gör bedömningen om vem som är berättigad till färdtjänst.
Bra yrkeshögskolor

Vem är berättigad till färdtjänst

av ASE Blom · 2008 — Vem har rätt till färdtjänst? En studie av socialarbetarnas bedömningar i svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland.

resor till och från utbildningar, arbetsresor vid rehabilitering eller resor som skall bekostas av … I de flesta kommuner är det socialarbetarna som gör bedömningen om vem som är berättigad till färdtjänst. Jag har valt att se på eventuella variationer i bedömingarna utgående från individuella, organisatoriska och strukturella faktorer. Arbetsresor kan beviljas för personer som är beviljade färdtjänst och regelbundet reser till ett förvärvsarbete* eller en utbildning som ger rätt till statligt stöd enligt studiestödsförordningen (CSN-berättigad), med en fast målpunkt.
Tar oracle

Vem är berättigad till färdtjänst sveriges hogsta berg lista
läsa kurser på komvux
smart eyes glasögon
halmstad lärcentrum mina sidor
musikutrustning stockholm
aros hälsocenter prickmottagning
java 3d graphics

Du som är 70 år eller äldre och som beviljats tillstånd till färdtjänst, kommer så långt det är möjligt att erbjudas att åka ensam. Patient som ska resa till vaccination för covid-19 kan göra det avgiftsfritt utan sjukreseintyg. Beslutet gäller från 18 januari till och med 30 juni.

Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Ansökan • Du ska vara folkbokförd i kommunen. • Särskild ansökningsblankett ska användas. När är du inte berättigad färdtjänst? Färdtjänst beviljas inte på grund av t.ex. att det inte finns kollektivtrafik där du bor eller att det är dålig turtäthet.