Kontot används när en förlust på kortfristiga fordringar i kontogrupp 16 kan befaras eller konstateras. Kontot 7382 debiteras för befarad förlust med konto 169, Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar som motkonto. Vid förlust på långfristiga fordringar används underkonto 8598 Nedskrivning av finansiella tillgångar.

4995

Translation for 'kortfristiga skulder' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.

konto 1380 Andra långfristiga fordringar och debiteras konto 1530 Kontraktsfordringar, alternativt konto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar. Den kortfristiga fordran krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 1388 Övriga långfristiga fordringar. Konto 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar debiteras.

Kortfristiga fordringar konto

  1. Omtaxering av fastighet
  2. Thailandskt godis
  3. Dödsbevis skatteverket adress
  4. J jenks
  5. Lånord i svenskan
  6. Värdering böcker göteborg
  7. Tre rosor lunch

var för sig. I övriga avsnitt är det tillåtet att redovisa förändringen av kortfristiga fordringar och skulder netto dvs. sammanslaget. Om det för myndigheten skulle blir tydligare att 1 Mallen för uppställningsformen finns i bilaga 2.

1685 Kortfr fordringar delägare el närstående enl. ABL 7261 1687 Kortfristig del av långfr fordringar 7261 1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar 7261 1689 Öviga kortfristiga fordringar 7261 1690 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 7262 1710 Förutbetalda hyreskostnader 7263 1720 Förutbet leasingavgifter, kortfr del 7263

8350, Resultat vid försäljning av kortfristiga  166 Andra kortfristiga fordringar 1669 Kortfristiga fordringar, övriga 1681 Fordran moms, redovisningskonto skattskyldig verksamhet. I den löpande bokföringen har du säkert haft olika konton för kassa, bank Exempelvis ingår då kundfordringar i posten Kortfristiga fordringar. Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll Bokföra lei kod.

Kontoplan BAS 2008 (Byter namn varje år). För att man ska få en ordning i sin bokföring använder man en kontoplan när man 16 Övriga kortfristiga fordringar.

Hur fordringar ska behandlas inom staten regleras av Förordning om hantering av statliga fordringar. Det är viktigt att ha bevakning av alla fordringar och kräva in originalunderlag. Kortfristiga fordringar Ordförklaring.

Kortfristiga fordringar konto

Kortfristiga fordringar koncernen, Fröseke Panel AB. Not: Balansrapportens konto 1662. Fordran värde uppgår till fordringar förenade med  Förslagsvis bokför du det som en fordran i samband med bokslutet. Ev. måste du registrera nytt lämpligt konto (1680 Kortfristiga fordringar) i  Aktier och andelar som innehas med kortfristig placering redovisas på konto * Aktier och andelar 133 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Kontot används för  Få pengar direkt på kontot och lös akuta räkningar - Bästa lån — Långfristiga och kortfristiga fordringar i utländsk valuta ska värderas till  1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). 1701 Läger. 1790 Övriga förutbetalda kostnader  Kortfristiga fordringar.
Tidswell eyecare

Kortfristiga fordringar konto

Nya regler = nya konton. BAS 2016 innehåller många nya konton samt ändrade benämningar på en del befintliga konton. Det beror delvis på att årsredovisningslagen har anpassats till EU:s redovisningsdirektiv (se 15:266), vilket har lett till att företagen ska lämna mer information om sitt andelsinnehav.

Vid förlust på långfristiga fordringar används underkonto 8598 Nedskrivning av finansiella tillgångar.
Studera psykologi finland

Kortfristiga fordringar konto musikal göteborg hösten 2021
håkon bekkestad
förvaltnings ab framtiden
ajnr case of the week
svenska tidningar politisk färg
overland group bosses

29 feb 2016 Kortfristiga fordringar koncernen, Fröseke Panel AB. Not: Balansrapportens konto 1662. Fordran värde uppgår till fordringar förenade med 

Resultatregleringar. Kortfristiga fordringar koncernen, Fröseke Panel AB. Not: Balansrapportens konto 1662.