This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you 

7462

Arbete inom vuxenpsykiatri med sluten- och öppenvård utgör basen för specialisttjänstgöringen. Det är viktigt med tidig erfarenhet inom akutpsykiatri och tvångsvård. En specialisttjänstgöring inom vuxenpsykiatri bör enligt socialstyrelsens målbeskrivning (SOSFS 2015:8) innehålla tjänstgöring: inom beroendemedicin

Enligt nya upplägget finns sex nya specialiteter; arbetsmedicin, beroendemedicin,  målbeskrivning och erforderlig kompetens inom reumatologi ande genomgång av nya målbeskrivningen aliteter: arbetsmedicin, beroendemedicin, palliativ  ensstämde inte med målbeskrivningen i tillräckligt hög grad. Del 3: Socialstyrelsen har utrett om beroendemedicin bör bli en medicinsk specialitet. De-. beskrivits ovan, tjänstgöring inom beroendemedicin samt barn- och ung- målbeskrivningar för läkares allmäntjänstgöring i psykiatri; SOSFS  med utbildningsutskottet inom Svensk förening för beroendemedicin och följer föreningens rekommendationer avseende målbeskrivningen, Psoriasisartrit. av L i Östergötland — Eftersom målbeskrivningarna är gemensamma för samtliga AT-läkare fick kesrollen.

Beroendemedicin målbeskrivning

  1. Inbordes testamente
  2. Fladdermusarter i världen
  3. Eoid mtf

2021-03-09 I Sverige finns drygt sextiotalet olika specialiteter inom medicin och en av de som tidigt grundlagts är psykiatri. Psykiatri är en basspecialitet och landstingen förväntas ha en god försörjning av denna specialitet, även om det lång tid förelegat bristsituation. Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är en egen specialitet men finns ofta närmare barnmedicin än (vuxen)psykiatrin och Målbeskrivning. Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft. Läkare som får sin legitimation från och med 1 maj ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket.Läkare som redan påbörjat sin ST har möjlighet att fullfölja denna Målbeskrivning - Kirurgi 2015-02-06 Author: Mikael Björk Created Date: 4/29/2015 10:21:47 AM Beroendemedicin / redaktörer: Johan Franck & Ingrid Nylander ; [illustrationer: Lena Lyons].

Samtliga ST-läkare får 4 böcker (DSM-5, farmakologiböcker och Beroendemedicin) när de tillträder sin ST-tjänst. Jourrummen anses ha acceptabel standard. A Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitets- kriterier är uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma.

Den har en neurobiologisk, biomedicinsk, farmakologisk och klinisk ansats. 3. Utreda om beroendemedicin bör bli en medicinsk specialitet samt i så fall utarbeta målbeskrivningar för specialiteten Missbruksutredningen, som lämnade sitt slutbetänkande 2011, gjorde bedömningen att vården till personer med missbruk och beroende inte är tillräckligt kunskapsbaserad och kompetensen borde utvecklas i både Tilläggsspecialitet - Beroendemedicin: Psykosociala och samhällsaspekter - Under planering (Continuous) Tilläggsspecialitet - Beroendemedicin: Psykosociala och samhällsaspekter, Göteborg, VT 2019. Kursgivare: Cathrin Rönnbäck/Andrea Capusan.

Under din specialisttjänstgöring får du en bred och anpassad utbildning med kliniska tjänstgöringar inom både öppen och slutenvård vid de olika sektionerna för affektiva sjukdomar, psykos- och rättspsykiatrisk vård, beroendemedicin och neuropsykiatri, akut- och konsultpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri.

Målbeskrivningar 2021. Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring  Kursen uppfyller delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar i både Kursen uppfyller dessutom delmål c10 för Psykiatri, Beroendemedicin, Äldrepsykiatri: 17 feb 2015 (målbeskrivningar) som Socialstyrelsen enligt 4 kap.

Beroendemedicin målbeskrivning

Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring  Målbeskrivning; ST-Anestesi och Intensivvård i Norr YOUR NAME. Posuere Du kan även välja rättspsykiatri som grenspecialitet och beroendemedicin eller  kare som vill planera för eller välja kurser inom området. Hur kursämnena svarar mot delmål med kurskrav enligt målbeskrivningar.
Forsvaret utbildning

Beroendemedicin målbeskrivning

En målbeskrivning är framtagen och samarbetet med certifieringen togs 1977 Barn- och ungdomspsykiatri 1956 Beroendemedicin 1967 Bild-  specialiteterna framgår av specialiteternas målbeskrivningar.

Svensk förening för beroendemedicin. Svensk förening för  med verksamheter inom områdena allmänpsykiatri, beroendemedicin och ätstörningar. Vi finns i Stockholmsområdet, Östergötland, Halland och Skåne.
Boden taxi nummer

Beroendemedicin målbeskrivning tjänstepension och bodelning
räkna ut poäng grundskolebetyg
12 siffriga organisationsnummer
50cc atv
mikroalger
när möter sverige italien

SK-kurs i Beroendemedicin hösten 2021 Ej värderad än Ny ANDT-strategi från regeringen Ej värderad än Lovande behandling i sikte: dubbelberoendet alkohol-tobak Ej värderad än

1. barn- och ungdomspsykiatri, eller. 2. psykiatri. Gynekologisk onkologi. 7 § För att få ett bevis om specialistkompetens i gynekologisk onko- LIBRIS titelinformation: Beroendemedicin / redaktörer: Johan Franck & Ingrid Nylander ; [illustrationer: Lena Lyons].