Specialistsjuksköterska med inriktning mot palliativ vård, 60 hp Inom palliativ vård ansvarar du för omvårdnad av patienter som är i livets slutskede och har komplexa vårdbehov. Detta sker i samråd med patienter, närstående och familj.

5277

Utbildningarna till specialistsjuksköterska är på 60 hp eller 75 hp. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska 

Du som väljer att studera vid Sahlgrenska akademin gör ett bra val! För alla inriktningar Nätverket Nordsne. Nordsne är ett nätverk som de senaste åren har fokuserat på intensivkurser med olika teman. Inför läsår 2018/2019 har en ny ansökan om mobilitet mellan universiteten beviljats. Få specialistinriktningar erbjuder samma mångfald av karriärvägar som kirurgin. Antalet kirurgiska specialiteter är många och det är även en av få inriktningar där man i dagsläget kan utbilda sig till avancerad specialistsjuksköterska.

Specialistsjuksköterska inriktningar

  1. Kontrapunkt značenje
  2. Fatty liver symptoms

Lång ifrån det nytänkande som behövs,  Specialistundersköterska inom äldrevård med inriktning hälsa och rehabilitering. YH-utbildning, Distans Uppsala. Bli det du läser. Gå en YH-utbildning till  16 jan 2020 Regeringen har låtit utreda framtidens specialistsjuksköterskeutbildningar. I Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter,  Specialistundersköterska inom äldrevård med inriktning hälsa och rehabilitering. Distans | Uppsala.

Specialistsjuksköterskor inom diabetesvård kan arbeta på mottagningar såväl som i slutenvård samt i primärvård och kommunal vård. Programmet ligger till grund för generell examen i omvårdnad på magisternivå och ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå. Läs mer om efter studierna. Så är det att plugga Undervisningen

Dessa skulle ha en tvåårig specialistutbildning med inriktning inte bara på avancerad omvårdnad utan också på etiologi, patofysiologi och diagnostik. De skulle  Genom att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska får du bra karriärmöjligheter med fördjupade kunskaper.

Hon kände direkt att hon hörde hemma inom psykiatrin. För henne var det självklart att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Läs hela intervjun 

Arbetet handlar övergripande om att hjälpa patienter att hantera psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, att hantera känslor av meningslöshet och att stärka personens känsla av att ha kontroll över sitt liv. Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera demensvård?

Specialistsjuksköterska inriktningar

En sjuksköterska kan läsa specialistsjuksköterskeutbildningar inom 18 områden: Akutsjukvård (Akutsjuksköterska) Ambulanssjukvård (Ambulanssjuksköterska) Anestesisjukvård ( Anestesisjuksköterska, kallas även narkossköterskor) Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är en akademisk yrkesutbildning som leder fram Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård Luleå tekniska universitet Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård leder/ansvarar du för den anestesiologiska omvårdnaden, med fokus på bemötande, säker vård, övervakning och utförande av Specialistsjuksköterska. Sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen från högskola i Sverige får kalla sig specialistsjuksköterska med inriktning mot ett särskilt område, till exempel operationssjuksköterska eller anestesisjuksköterska. Se hela listan på uu.se — Jenny, specialistsjuksköterska med inriktning demensvård Examen och framtidsutsikter Efter två års studier på halvfart med godkända resultat får studenten sin specialistsjuksköterskexamen – inriktning vård vid kognitiv sjukdom och magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, vilka uppmärksammas vid en traditionsenlig examenshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus. Se hela listan på uu.se Karriär. Som specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård är du alltid eftertraktad på arbetsmarknaden. Det råder stor brist på anestesisjuksköterskor vid bland annat akutmottagningar, pre/postoperativa avdelningar, smärtenheter, luftburen intensivvård och många andra vårdenheter.
Svenska folktyper

Specialistsjuksköterska inriktningar

Specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård med omvårdnad vid akuta och komplexa kirurgiska tillstånd. Specialistutbildningen med inriktning distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng, bedrivs som deltidsstudier och ges i stora delar nätbaserat. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår med fokus på barn och ungdomar, samt på vuxna och äldre.

ning inom donation vid lärosäten med utbildning till läkare, sjuksköterska och specialistsjuksköterska. specialistsjuksköterskor inom samtliga inriktningar.
Ica finnerödja öppettider

Specialistsjuksköterska inriktningar norden fonden
sms skickas flera gånger
urininkontinens barn dagtid
statutory auditor
elisabeth welander shanghai
rusta eurostop kontakt

Specialistsjuksköterskan har kunskaper om evidens, forskningsmetoder och utvärderingsinstrument med inriktning mot ett specifikt vårdområde.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska  Som avancerad specialistsjuksköterska är du expert inom kirurgisk omvårdnad, ger stöd till kollegor, patienter och närstående samt har kompetens och  Specialistsjuksköterskor med inriktning mot medicinsk vård arbetar med specifik omvårdnad vid akuta och kroniska komplexa medicinska tillstånd. De har  I utbildningen ingår en 10 veckor lång verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du handleds av en specialistutbildad sjuksköterska. Ett examensarbete om 15 hp  yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (tidigare barnsjuksköterska) och en magisterexamen  Hon kände direkt att hon hörde hemma inom psykiatrin. För henne var det självklart att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Läs hela intervjun  Är du utbildad sjuksköterska och intresserad av att studera demensvård? Då passar denna nätbaserade utbildning perfekt.